Votre adresse IP:
Fournisseur:
...

Інтернет-ресурс «2ip.ua» не є комерційною організацією, створений виключно для інформування користувачів сайту шляхом отримання та об'єднання загальнодоступної інформації з публічно діючих в мережі Інтернет-ресурсів.

Угода користувача

Дана Угода користувача (далі по тексту - Угода) розроблена відповідно до вимог чинного українського законодавства та направлена на регулювання взаємовідносин між Адміністрацією і Користувачами сайту, а також організаціями-провайдерами, визначення їх основних прав і обов'язків, меж відповідальності та підстав звільнення від неї.

Використання Користувачем сайту, зокрема використання окремих його функцій і інструментів, означає повне і безумовне прийняття умов і положень Угоди без будь-яких застережень.

1. Поняття, що використовуються в угоді

1.1. В цілях Угоди нижченаведені поняття і терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Інтернет-сайт — інформація, розміщена в інформаційно-телекомунікаційній мережі за певними мережевими адресами, в сукупності з комплексом виключних прав (на доменні імена, бази даних, розміщений контент і програми для електронних обчислювальних машин), здійснення яких через спеціальний комп'ютерний код забезпечує доступ до такої інформації. Під Інтернет-сайтом, згадуваним в тексті Угоди, розуміється сайт, розташований в мережі Інтернет під доменним ім'ям (адресою) - 2ip.ua, а також його похідні.

1.1.2. Адміністрація сайту — власник/його уповноважений представник, що володіє правами на володіння, використання та управління Інтернет-сайтом, зазначеним у пункті 1.1.1. Угоди, і надає його в користування третім особам - Користувачам сайту.

1.1.3. Користувач сайту — фізична особа (громадянин), що діє в своїх особистих інтересах, або уповноважений представник юридичної особи (організації), що діє в інтересах такої юридичної особи (організації), яка здійснює користування Інтернет-сайтом, зазначеним у пункті 1.1.1. цієї Угоди, зокрема використання окремих його функцій і інструментів.

1.1.4. Організація-провайдер — постачальник послуг мережі Інтернет, що включає користувачів до мережі Інтернет через комп'ютерні пристрої (комп'ютери).

1.2. В Угоді користувача можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.1. Угоди. У цих випадках тлумачення понять і термінів проводиться відповідно до тексту і змісту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті Угоди слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу - визначеними на Інтернет-сайті, зазначеному в пункті 1.1.1 Угоди, в другу чергу - в відповідність до цивільного законодавства України.

2. Предмет угоди користувача

2.1. Предметом Угоди є надання Адміністрацією сайту Користувачам послуг з надання в користування Інтернет-сайту, зокрема передбачених на ньому функцій (додатків).

Надання послуг з надання в користування Інтернет-сайту, зазначеного в пункті 1.1.1. Угоди, проводиться у відповідності з розділами Інтернет-сайту, що мають власне цільове призначення.

Адміністрація сайту має право надавати Користувачам сайту інші види послуг шляхом включення в структуру сайту відповідних розділів або шляхом розширення функціонального обсягу розділів.

Користувач вважається прийнявшим умови цієї Угоди користувача з моменту першого використання Інтернет-сайту (першого заходу на Інтернет-сайт).

Адміністрація сайту здійснює збір, зберігання, обробку, передачу та інші аналогічні дії щодо інформації, що носить відкритий і загальнодоступний характер, зокрема про домени, про хостинг, про IP-адреси і т.д.

3. Особливості надання окремих видів послуг

3.1. Підрозділ «Рейтинг інтернет провайдерів» розділу «Сервіси»:

3.1.1. Користувач сайту має право розміщувати інформацію про якість надаваних тією чи іншою організацією-провайдером послуг зв'язку. Інформація про провайдера, що розміщується Користувачем, носить оціночний характер і являє собою виключно приватну (суб'єктивну) думку Користувача сайту про послуги які надаються відповідним провайдером, зокрема про швидкість інтернет-з'єднання, умови технічної підтримки, недоліки, доступність послуг і т.д.

3.1.2. Користувач сайту зобов'язується розміщувати на Інтернет-сайті достовірну та об'єктивну інформацію про відповідного провайдера, наявну у нього у зв'язку з використанням послуг, що надаються йому таким провайдером.

3.1.3. Користувач сайту дає згоду на передачу інформації про свою IP адресу представнику організації-провайдера, який пройшов процедуру реєстрації на Інтернет-сайті та має свій спеціальний аккаунт. Передача інформації про IP адресу Користувача сайту представнику організації-провайдера здійснюється виключно у випадках, якщо відповідний Користувач сайту розмістив на Інтернет-сайті інформацію, зазначену в пункті 3.1.1. Угоди, про таку організацію-провайдера.

3.1.4. Відповідальність за інформацію, що розміщується на Інтернет-сайті, зокрема за порушення ділової репутації організації-провайдера, несе безпосередньо сам Користувач сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальність за розміщені Користувачем відгуки. При цьому Адміністрація сайту здійснює контроль за розміщеною інформацією, зокрема за запобіганням образ, принижень третіх осіб, зокрема посадових осіб організації-провайдера.

3.1.5. Адміністрація сайту має право в будь-який момент зажадати у Користувача сайту надання доказів для підтвердження інформації, розміщеної ним про конкретного провайдера. Об'єктивність і допустимість відповідних доказів визначається виключно на розсуд Адміністрації сайту.

3.1.6. Адміністрація сайту має право в будь-який момент без попереднього повідомлення видалити інформацію Користувача, розміщену на Інтернет-сайті про конкретний провайдера. При цьому такий Користувач зобов'язується не пред'являти до Адміністрації сайту будь-які претензії і вимоги, а при наявності таких - вони підлягають відхиленню без розгляду.

3.1.7. Формування рейтингу організацій-провайдерів проводиться автоматично виключно на підставі поданої в відгуках користувачів сайту інформації. Формування рейтингу провайдерів проводиться виключно шляхом систематизації отриманої від користувачів інформації. Зважаючи на це Адміністрація сайту не несе відповідальність за повну достовірність і об'єктивність рейтингу провайдерів. На вимогу організації-провайдера Адміністрація сайту має право виключити відповідного провайдера з рейтингу провайдерів.

3.1.8. Адміністрація сайту зобов'язується прагнути до підвищення достовірності та об'єктивності рейтингу провайдерів.

3.2. Підрозділ «IP сервіси» розділу «Сервіси»:

3.2.1. Визначення та встановлення швидкості інтернет-з'єднання за допомогою використання функцій підрозділу «IP сервіси» - є орієнтовною (зразковою) і не може визнаватися повністю достовірною.

3.2.2. При використанні функцій підрозділу «IP сервіси» - на визначення швидкості за допомогою використання відповідних додатків впливають розмір завантаження серверів Адміністрації сайту, кількість програм, відкритих для використання на комп'ютерному пристрої Користувача сайту, завантаження каналу і т.д. У зв'язку з зазначеним Користувач сайту підтверджує, що результати тестування швидкості інтернет-з'єднання на його комп'ютерному пристрої не можуть вважатися підставою і використовуватися для розміщення негативного відгуку про організацію-провайдера в частині швидкості, що надається їй інтернет-з'єднання.

3.2.3. Адміністрація сайту зобов'язується прагнути до підвищення достовірності та об'єктивності швидкості інтернет-з'єднання, яка визначається за допомогою використання підрозділу «IP сервіси».

3.3. Використовуючи послуги, що надаються в розділах Інтернет-сайту, Користувач сайту підтверджує свою згоду та ознайомлення з тим, що відповідні додатки Інтернет-сайту можуть мати певні відхилення в частині якості надання послуг, їх достовірності та об'єктивності. Адміністрація сайту не несе відповідальність за наслідки використання Користувачем сайту додатків, розміщених в розділах сайту, зокрема за шкоду і збитки, що виникли у Користувача в результаті використання Інтернет-сайту. Ризик і відповідальність використання відповідних додатків розділів Інтернет-сайту несе безпосередньо Користувач сайту.

3.4. Підрозділ «2IP API»:

3.4.1. При використанні функцій «2IP API» - на дані отримані за допомогою данного функціоналу впливають завантаження серверів Адміністрації сайту, завантаження каналу і т.д. У зв'язку з зазначеним Користувач сайту підтверджує, що Адміністрації сайту має право на власний розсуд та при надмірному навантаженні на сервера, що в свою чергу призводить до погіршення якості надання сервісів іншим користувачам, застосувати до будь якого Користувача заходи, встановлені пунктом 5.2 цих Правил.

3.5. Адміністрація сайту має право використовувати інформацію (дані) з інших джерел, зокрема з мережі Інтернет. При цьому Адміністрація сайту не несе відповідальність за достовірність даних, взятих з інших джерел, а також не несе відповідальність за виникнення збоїв в роботі, неполадок в діяльності відповідних джерел.

4. Обмеження і заборони для користувачів

4.1. Користувач Сайту не має права:

4.1.1. Опубліковувати відгуки чи іншу інформацію, що порушують вимоги чинного законодавства, зокрема що містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності; порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та захищені законом інтереси інших осіб; сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства.

4.1.2. Вказувати при реєстрації або розміщувати в акаунті недостовірну інформацію про себе.

4.1.3. Розміщувати на Сайті інформацію в формі реклами третіх осіб і/або товарів (робіт, послуг), що реалізуються (виконуються, надаються) даними особами.

4.1.4. Поширювати або організовувати поширення на Сайті шкідливих комп'ютерних програм, файлів і посилань на них (віруси, трояни, «черв'яки» або будь-які інші програми, що заподіюють шкоду або призводять до видалення інформації на Сайті).

4.1.5. Здійснювати автоматичний збір інформації з сайту за допомогою використання спеціальних комп'ютерних програм (парсерів).

4.1.6. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу в акаунти інших користувачів або заволодіння інформацією про їх паролі.

4.2. За порушення положень, встановлених пунктом 4.1. цих Правил, Адміністрація сайту має право застосувати до Користувача заходи, встановлені пунктом 5.2. даних Правил, а також вимагати відшкодування всіх збитків, понесених у зв'язку з недотриманням зазначених обмежень.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність у відповідність до вимог чинного законодавства України.

5.2. За порушення положень і вимог, встановлених Угодою, Адміністрація сайту має право:

  • Призупинити надання послуг Користувачеві сайту на певний термін, який визначається Адміністрацією сайту;
  • Припинити надання послуг такому Користувачеві сайту;
  • Обмежити надання послуг Користувачеві сайту на певний термін або без визначення даного терміну.

5.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання зобов'язань обумовлено діями третіх осіб, зокрема осіб, що надають хостинг для Інтернет-сайту, зазначеного в пункті 1.1.1. Угоди.

5.4. Адміністрація сайту не несе відповідальність за витрати, збитки або за інші пошкодження, що виникли у Користувача сайту в зв'язку з ознайомленням з рекламою, рекламними банерами та оголошеннями, контекстною рекламою, гіперпосилання які розміщені на Інтернет-сайті. Користувач сайту зобов'язується не пред'являти до Адміністрації сайту претензії щодо даних витрат, збитків і іншої шкоди, а претензії, що надійшли підлягають відхиленню. Користувач сайту справжнім підтверджує дачу згоди на використання сторонніми організаціями інформації (за винятком імені, адреси, адреси електронної пошти або номера телефону) про відвідування сайтів, гіперпосилання які розміщені на Інтернет-сайті та за якими клікав Користувач, з метою надання найбільш релевантних оголошень про товари і послуги.

5.5. У всьому іншому, що не передбачено в цьому розділі, Користувач сайту і Адміністрація сайту несуть відповідальність відповідно до положень Угоди, а також вимог чинного українського законодавства.

5.6. Адміністрація сайту та Користувач сайту звільняються від відповідальності за порушення умов даної угоди, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Термін для відповіді на пред'явлену претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту отримання, в тому числі з моменту її отримання по електронній пошті.

6.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з Угоди, підлягає розгляду суді за місцем знаходження Адміністрації сайту.

7. Інші умови

7.1. Проходячи реєстрацію на Інтернет-сайті Користувач сайту автоматично дає дозвіл на збір і обробку своїх персональних даних, в тому числі на передачу персональних даних третім особам. Метою збору і обробки (в тому числі поширення) персональних даних є проведення опитувань, анкетування, конкурсів, акцій, розсилки рекламних матеріалів а також визначення доступності інтернет підключення до Організації-провайдера і ін. Заходів.

7.2. Адміністрація сайту має право направляти визначену нею інформацію на адресу електронної пошти Користувача сайту, на номер його мобільного телефону і т.д. Цією Угодою користувача Користувач сайту підтверджує надання згоди на отримання відповідних повідомлень (інформації) на адресу своєї електронної пошти, на номеру мобільного телефону і т.д. Користувач сайту має право відмовитися від розсилок і отримання інформації від Адміністрації сайту шляхом зняття/відмови від даної функції в своєму особистому кабінеті.

7.3. Адміністрація сайту має право встановлювати щодо функцій (додатків) розділів Інтернет-сайту умови про їх платне використання. Вартість використання відповідної функції (додатку), порядок оплати та інші умови визначаються виключно Адміністрацією сайту і доводяться до відома користувачів сайту шляхом розміщення інформації на Інтернет-сайті.

7.4. Адміністрація сайту створює Користувачеві, який пройшов процедуру реєстрації, особистий кабінет, в якому вказується інформація про дату реєстрації, провайдера, IP адресу, історія вимірювань і інша інформація, що визначається на розсуд Адміністрації сайту.

7.5. Інтернет-сайт для своєї повноцінної роботи використовує файли cookie.

8. Терміни дії угоди користувача

8.1. Угода набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет на Інтернет-сайті, зазначеному в пункті 1.1.1. Угоди.

8.2. Дана Угода укладається на невизначений термін і втрачає свою силу при його анулюванні Адміністрацією сайту.

8.3. У разі внесення змін до Угоди, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Правил користування на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при їх публікації (без додаткового повідомлення користувачів). Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами до положень цієї Угоди і несе відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку. При незгоді Користувача з відповідними змінами Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту, в іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами Угоди в новій редакції.